Barion Pixel

Általános szerződési feltételek ajándékutalványok

A Patisserie és Más Kft. (továbbiakban Kibocsátó) a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban ÁSZF) meghatározza az általa kibocsátott termékek / ajándékutalványok megvásárlásának és felhasználásának feltételeit.

A Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés tartalmát – a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett – ajelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a www.csokbudapest.hu honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

A Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és tudomásul veszi, hogy azok a Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, illetve hozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezeléshez.

1. A Kibocsátó adatai

1.1. A Vállalkozó neve: Patisserie és Más Kft.

1.2. A Vállalkozó székhelye: 1117 Budapest, Baranyai utca 7. 3. em. 3. ajtó

1.3. A Vállalkozó elektronikus levelezési címe: info@csokbudapest.hu

1.4. Cégjegyzékszáma: 01-09-413730

1.5. Adószáma: 32241457-2-43

1.6. Telefonszáma: +36 30-075-9872

1.7. Weboldal: www.csokbudapest.hu

2. Az étterem adatai

2.1. Az étterem neve: Csók Bisztró

2.2. Az étterem címe: Budapest, Andrássy út 112, 1062

3. Fogalmak

3.1. Kibocsátó: a HaPatisserie és Más Kft., mely a terméket / ajándékutalványt előállítja és értékesíti.

3.2. Vevő: aki saját vagy a kedvezményezett részére ajándékutalványt / terméket vásárol.

3.3. Kedvezményezett: az az ajándékutalvány felhasználására / termék átvételére jogosult harmadik személy, akinek a neve az ajándékkártyán feltüntetésre került.

3.4. Utalványbirtokos: az az ajándékutalvány felhasználására jogosult harmadik személy, akinek az ajándékkártya a birtokában van.

3.5. Ajándékutalvány: előre meghatározott értékekben a Kibocsátó weboldalán megvásárolható, névre szóló, sorszámmal ellátott nyomdai vagy elektronikus úton (elektronikus voucher) a Kibocsátó által kiállított ajándékkártya, melyet annak birtokosa a kártyán meghatározott érvényességi időn belül, előzetes asztalfoglalást, majd a teljesítési (felhasználási) helyen az utalvány felmutatását követően étel- és italfogyasztásra beválthat, felhasználhat.

3.6. Ajándékutalvány értéke: a weboldalon az utalvány áraként/értékeként feltüntetett összeg.

3.7. Ajándékutalvány érvényességi idő: a kiállítástól számított 6 (hat) hónap, mely időn belül az ajándékutalvány beváltható.

3.8. Szolgáltatás: az ajándékutalványon feltüntetett összeg erejéig étel- és italfogyasztási lehetőséget magában foglaló éttermi kiszolgálás az Aranybástya étteremben.

3.9. Teljesítési (felhasználási) hely: Csók Bisztró

4. Az Ajándékutalvány és az ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre

4.1. Az Ajándékutalvány a Kibocsátó által nyomdai vagy elektronikus úton kiállított okirat, mely egy alkalommal történő szolgáltatás-igénybevételre jogosít.

4.2. A sorszámmal ellátott Ajándékutalvány a Vevő által megjelölt néven és a választott értékkel azonos vételáron kerül kiállításra, illetve értékesítésre.

4.3. Az Ajándékutalvány a kibocsátott ajándékkártyán vagy az elektronikusan megküldött dokumentumban feltüntetett értéknek megfelelő összeg erejéig a Csók Bisztró étteremben történő étel- és italfogyasztásra használható fel.

4.4. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 (hat) hónap, melynek meghosszabbítására nincs lehetőség. A felhasználási határidő, a lejárat dátuma az Ajándékutalványon feltüntetésre kerül.

4.5. Az Ajándékutalvány értékének, illetve a lejáratig fel nem használt összegnek a visszatérítésére nincs mód.

4.6. Az Ajándékutalvány felhasználására az Utalványbirtokos jogosult. Sem a Kibocsátó, sem felhasználási helyszemélyzete nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.

4.7. A fel nem használt, nyomdai úton kiállított Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése esetén a Vevő vagy a Kedvezményezett nem jogosult az Ajándékutalvány ismételt igénylésére, Kibocsátó azt pótolni nem köteles. A vételár visszakövetelésére nincs lehetőség.

5. Az online megrendelés menete

5.1. A címlet kiválasztása A Vevő a weboldalon a különböző árkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt utalványt.

5.2. Az utalvány kosárba helyezése a darabszám megadását követően a Vevő a virtuális kosárba helyezi az utalványt. Az utalvány kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség, lehetőség van további címletek kiválasztására a „vásárlás folytatása” gomb megnyomásával. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

5.3. A kosár tartalmának megtekintése a rendelés során megtekinthető, módosítható és törölhető. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „mennyiség” oszlopban, majd a „kosár frissítése” megnyomásával változtatható a darabszám. A kosár tartalma az utalvány melletti „X” megnyomásával törölhető. Amennyiben a Vevő nem kíván további utalványokat vásárolni, a kosár tartalmának ellenőrzését és a szállítás módjának a kiválasztását követően kattinthat a „tovább a pénztárhoz” gombra.

5.4. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása a rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (keresztnév, vezetéknév, cím (ország, utca, házszám, város, megye, irányítószam), e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A „rendelési jegyzetek” szövegdobozban a Vevő tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

5.5. Fizetés, a megrendelés elküldése az online vásárlás során a Vevő az adatok megadásával és az utalvány vételárának kifizetésével véglegesíti és elküldi a megrendelését a Kibocsátónak, mellyel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és tudomásul veszi, hogy azok a Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, valamint hozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezeléshez.

5.6. Visszaigazolás A sikeres fizetés esetén – amennyiben az elektronikus voucher mint szállítási mód került kiválasztásra – a Vevő által megadott e-mail címre. Postai kézbesítés vagy személyes átvétel esetén csak visszaigazoló értesítést küld a Kibocsátó.

6. Fizetési feltételek

6.1. Az utalvány vételárának kiegyenlítése online fizetési felületen keresztül kizárólag bankkártyával történő fizetéssel lehetséges.

6.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Az utalvány vételára

A vételár a weboldalon és az Ajándékutalványon – annak értékeként – megjelölt összeggel azonos, mely az áfát tartalmazza, a postai szállítási költséget viszont nem.

8. Szállítási módok

8.1. Az Ajándékutalvány online kifizetését követően kerül sor a szállításra.

8.2. Elektronikus Ajándékutalvány választása esetén a szállítás – a Vevő által megadott e-mail címre – elektronikusúton történik, letölthető fájl formájában, ingyenesen.

8.3. A személyes átvétel választása esetén a nyomdai úton elállított ajándékkártya nyitvatartási időben átvehető a felhasználási helyen.

8.4. A postai ajánlott küldeményként történő szállítás esetén a Kibocsátó 1000,-Ft szállítási költséget számol fel a megrendelés leadásakor, mely az online fizetendő összeget növeli.

9. Az utalvány beváltása

9.1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Csók Bisztróban váltható be az utalványon megjelölt érvényességiidő alatt.

9.2. Az Utalványbirtokos az étterem nyitvatartási idejében, az előzetes asztalfoglalást és a sérülésmentes, azonosítható Ajándékutalvány felmutatását követően jogosult a meghatározott értékű szolgáltatásokigénybevételére.

9.3. Az Utalványbirtokos már az előzetes asztalfoglaláskor köteles jelezni a felhasználási hely felé, hogy Ajándékutalványt kíván beváltani.

9.4. Az elektronikus Ajándékutalvány nyomtatott és digitális formában is felmutatásra kerülhet.

10. A megrendelés lemondása, elállás

10.1. A Vevő a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől a megrendelt utalványkézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül írásban, indokolás nélkül elállhat.

10.2. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az utalvány átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

10.3. Elállás esetén a Kibocsátó és a felhasználási hely törli az Ajándékutalványt mint felhasználható utalványt.

10.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Kibocsátó köteles a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni a Vevő részére.

10.5. Az Ajándékutalvány felhasználása, beváltása esetén a szerződés szerződésszerűen teljesítettnek minősül, így attól elállni nem lehet.

11. A panaszkezelés rendje:

11.1. A Kibocsátó és a felhasználási hely célja, hogy a megrendelést a Vevő és a szolgáltatást igénybe vevő teljesmegelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Vevőnek vagy az Utalványbirtokosnak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi e-mail címen vagylevél útján is közölheti:e-mail: manager@csokbudapest.hu, levelezési cím:

Patisserie és Más Kft.

Budapest, Andrássy út 112, 1062

11.2. A Kibocsátó a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az érintett a panaszkezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kibocsátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát e-mailben megküldi a panaszosnak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Kibocsátó 30 napon belül írásban kivizsgálja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Kibocsátó és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A panasz elutasítása esetén hatósági eljárás vagy békéltető testület eljárás kezdeményezhető.

11.5. A panaszos fordulhat továbbá a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként akormányhivatalok járnak el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. Panasz esetén lehetőség van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége a www.bekeltetes.huoldalon található.

11.7. A követelés érvényesítésére polgári peres vagy nemperes eljárás is kezdeményezhető.

12. Adatvédelem:

12.1. Az Adatkezelési Szabályzat elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.

13. Záró rendelkezések:

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Kibocsátó jogosult egyoldalúan módosítani.

13.2. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2023.12.05