Barion Pixel

Szolgáltatási feltételek


Üdvözöljük a Patisserie és Más Kft. által üzemeltetett honlapon!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.csokbudapest.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a honlapon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Budapesten érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Csók Bisztró Gasztronómia kft. közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Csók Bisztró nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Csók Bisztró nem tudja teljesíteni.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.       SZOLGÁLTATÓ

Cég neve: PATISSERIE ÉS MÁS KFT.

Székhely: 1117 Budapest, Baranyai utca 7. 3. em. 3. ajtó

Telefon: +36 30-075-9872

E-mail:    info@csokbudapest.hu

Adószám: 32241457-2-43

Cégjegyzékszám:  01-09-413730

 

A honlapon folytatott tevékenység – Csók cukrászda termékek értékesítése

A Szolgáltatás célja a felhasználók számára a https://www.csokbudapest.hu/shop/

weboldal termékeinek értékesítése és a termékekhez kapcsolódó releváns tartalmak közzététele.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

 

1.      FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

·         FELELŐSSÉG

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Csók Bisztró nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Csók Bisztró kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Jogsértés esetén a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Csók Bisztró ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Csók Bisztró jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Csók Bisztró jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más, harmadik személyek tevékenységéért Csók Bisztró nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a cégünk felé. Ha a cégünk jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására 

 

1.      A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

·         REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalma elérhető bármely Megrendelő számára regisztráció nélkül is, de a regisztráció a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében eltárolja a szállítási és számlázási adatokat.

A regisztrációs felületen a Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia cégünk részére:

·         E-mail cím

·         Jelszó

·         Név

·         Telefonszám

·         Szállítási cím

Számlázási adatok, mint

·         Név

·         Számlázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, ország

·         Kérjük, ha cég nevére, illetve egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély nevére vásárol, akkor Áfa-s számla igény esetén legyen szíves feltüntetni az adószámot. 2020. július 1-jétől adóértéktől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított, áthárított adót tartalmazó számlán kötelező feltüntetni a számlabefogadó adószámát az áthárított áfa összegtől függetlenül. Az adószám hiányában a számla nem állítható ki. 

A Honlapon alapértelmezett beállításként lehetősége van egymástól különböző számlázási és szállítási címet megadni. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Vásárlónak a megfelelő jelölő négyzetre való kattintással lehetősége van a számlázási címet megadnia.

A Csók Bisztró-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A cégünket nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Csók Bisztró-nak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Csók Bisztró minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a cégünk e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni az info@csokbudapest.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Csók Bisztró gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Csók Bisztró-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

1.      MEGRENDELÉS / VÁSÁRLÁS MENETE

Termékekkel kapcsolatos információk:

·         A weboldalon lévő fotókon feltüntetett jellemzők (pl.: méret, kialakítás és díszítés) és a valós termék között apró eltérések lehetnek (pl. sütemények esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely eltérésekért a Csók Bisztró-t felelősség nem terheli.

·         Az Csók Bisztró kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

·         Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a termékeink nyomokban glutént, szóját, tejet, olajos magvakat és cukrot tartalmazhatnak!

A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

Válassza ki a termékeket és helyezze őket a Kosarába.

Ellenőrizze a Kosár tartalmát (jobb felső sarokban), majd válasszon kiszállítási vagy átvételi napot és idősávot. Szükség esetén itt hagyhat számunkra a megrendeléssel kapcsolatos kérést és üzenetet.

Erősítse meg a megfelelő gomb megnyomásával az időpontot, majd kattintson a Megrendelés gombra.

Adja meg e-mail címét, szállítási címét és telefonszámát.
Ez utóbbi különösen fontos, hiszen kollégáink kérhetik Öntől telefonon keresztül a rendelés megerősítését. Szállítás esetén ezen a számon tudjuk utolérni Önt, ha futárunk elakad és/vagy nem találja a címet.

Tovább a szállítási módhoz gomb megnyomásával választhatja ki a megfelelő szállítási módot. 
A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.
A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím stb. körében).

Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a Tovább a fizetési módokhoz gombra.
Itt három lehetőség közül választhat. Fizetés bankkártyával a biztonságos Barion rendszeren keresztül, készpénzes és/vagy bankkártyás fizetés átvételkor.

A rendelés elküldése gomb megnyomásával véglegesítse rendelését!
Ezt követően képernyőjén megjelenik a rendelés összegzése, a megrendelés száma.

Az oldal alján található Megrendelés gombra kattintást követően a Megrendelő véglegesen elküldheti a rendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről visszaigazolást küld a Megrendelőnek, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a Megrendelés gombra kattintással történik, amivel a Megrendelő részére fizetési kötelezettség keletkeztet.

 

A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 1 órán belül, amellyel a Csók Bisztró a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jogilag létrejön a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően – amennyiben szükséges – a cégünk telefonon is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termékek árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

SZÁMLA:

A Csók Bisztró NAV nyugtát állít ki a Vásárló részére a vásárlás értékének kifizetését követően.

Ha rendeléséről szeretne áfás számlát kérni, kérjük, adja meg ehhez szükséges adatait a Másik számlázási cím megadása opció kiválasztásával.

FIZETÉS:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

·         biztonságos, bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül

·         készpénzes fizetés átvételkor

·         biztonságos, érintésmentes bankkártyás fizetés átvételkor

 

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

A csomagok személyes átvételére 12-20 óra között van lehetőség előre egyeztetett időpontban a Csók Bisztró Kávéházban, melynek címe: Budapest, Andrássy út 112, 1062.

 

A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a csomag sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Vásárló kérheti a futártól a csomag visszaszállítását.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Csók Bisztró díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Csók Bisztró felelősséget nem vállal!

Cégünk nem vállal azért felelősséget, ha a Vásárló az előre leegyeztetett és megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul.

A Vásárló a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék minősége és mennyisége megfelelő-e.

  
 ELÁLLÁSI JOG ÉS FELMONDÁSI JOG

·         A megrendelt termék/termékek lemondása

A megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését (beleértve a szállítás módját és időpontját is) a rendelésben megjelölt átvételi/szállítási időpontot megelőző nap 16.00-ig megváltoztathatja, lemondhatja. A lemondáshoz kérjük, írjon e-mailt az info@csokbudapest.hu e-mail címre. Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen.

Ha a megrendelés leadásával egyidejűleg megtörténik a vételár kiegyenlítése, akkor szabályszerű lemondás esetén Önnek megtérítjük a vételárat az esetleges felmerülő banki tranzakció díjak levonásával.

Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
Kosár tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatók.

 

1.      SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 Problémák, reklamáció, panaszkezelés:

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mailben: info@csokbudapest.hu

·          Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.

·         Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak. Csomagolt termék esetén, a termék csomagolásán megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).

·          Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását az adott termékre legkésőbb a termék átvételétől számított 24 óráig jelezheti a Csók Bisztró-nak.

 

1.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

·         Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Vásárló a termékkel, vagy a Csók Bisztró tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a megadott elérhetőségeken terjesztheti elő;

A Csók Bisztró a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Csók Bisztró a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt eltárol.

A Csók Bisztró a jegyzőkönyv egy példányát (az üzlethelyiségben) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A cégünk a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén is készít jegyzőkönyvet, a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Csók Bisztró az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látunk el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Cégünk a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Csók Bisztró az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben köztünk és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára 

a./ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

b./ Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c./ Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Csók Bisztró a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Csók Bisztró-val közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Csók Bisztró és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Csók Bisztró székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei 

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Csók Bisztró-t a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d./ Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

1.      TECHNIKAI KORLÁTOK

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Csók Bisztró-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást 

 

1.      AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Csók Bisztró jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

1.      ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Csók Bisztró és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Csók Bisztró és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Csók Bisztró és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.12.01.

Patisserie és Más Kft.